Zapisy na grupę terapii pogłebionej !

Tematy zajęć:

  • nawrót choroby
  • komunikacja małżeńska
  • sposoby radzenia sobie ze złością
  • praca nad wstydem
  • praca nad poczuciem winy
  • praca nad poczuciem własnej wartości
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • trening asertywnych zachowań
  • aktualna sytuacja życiowa

Z naszych doświadczeń wynika, że istotne jest stałe i regularne uczestnictwo w grupach terapeutycznych. Budującym jest uczestniczenie w sukcesach osób, które przeżyły kryzys, wzajemne doświadczanie zmian a przede wszystkim korzyści, jakie daje życie bez alkoholu.  Kontakt 7 dni w tygodniu »»